FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

जलस्रोत संरक्षण र खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन - २०८०

८०/८१ 06/12/2024 - 17:03 PDF icon जलस्रोत संरक्षण र खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ऐन, २०८०.pdf

चौकुने गाउँपालिकाको WASH Plan

२०८१/०८२ 05/24/2024 - 12:00 PDF icon 10. WATER USE MASTER PLAN_ Chaukune.pdf

मध्यकालिन खर्च संरचना २०७९-८०

८०/८१ 04/10/2024 - 15:24 PDF icon MTEF मध्यकालिन खर्च संरचना Chaukune RM Surkhet_2079.pdf

आवधिक योजना चौकुने गाउँपालिका ७८-७९

८०/८१ 04/10/2024 - 15:23 PDF icon आवाधिक योजना चौकुने गाउँपालिका.pdf

स्थानीय बिपद तथा जलवायु उत्थानशिल योजना-२०८०/०८१/२०८५-२०८६

८०/८१ 12/28/2023 - 15:02 PDF icon स्थानीय बिपद तथा जलवायु उत्थान शिल योजना.pdf

शिक्षकको तलबी प्रतिबेदन २०७९

७९-८० 11/27/2023 - 13:52 PDF icon शिक्षकको तलबी प्रतिबेदन -२०७९.pdf

चौकुने गाउँपालिका शिक्षा वाश्र्वचित

७९-८० 11/07/2022 - 14:42 PDF icon शैक्षिक पार्श्वचित्र २०७८.pdf

Educational Sector Plan 2022 - 2026

७९-८० 11/07/2022 - 14:40 PDF icon MEP Chaukune final Version.pdf

2076-77 chaukune rural municipality proactive disclosure

७६/७७ 08/09/2020 - 16:02 PDF icon yearly report 2076-77.pdf