FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
42% (28 votes)
ठिकै छ ।
22% (15 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
36% (24 votes)
Total votes: 67