FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
33% (58 votes)
ठिकै छ ।
14% (25 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
53% (93 votes)
Total votes: 176