FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
43% (24 votes)
ठिकै छ ।
25% (14 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
32% (18 votes)
Total votes: 56