FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
34% (42 votes)
ठिकै छ ।
15% (19 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
51% (63 votes)
Total votes: 124