FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
39% (30 votes)
ठिकै छ ।
21% (16 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
39% (30 votes)
Total votes: 76