FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
33% (44 votes)
ठिकै छ ।
15% (20 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
52% (69 votes)
Total votes: 133