FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा दरखास्त फारम २०७८।७९ 01/06/2022 - 10:59 PDF icon सामाजिक सुरक्षा दरखास्त ढाँचा क.pdf
घटना दर्ता सच्याउने फारम २०७८।७९ 01/06/2022 - 10:57 PDF icon व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण सच्याउने फारम १.pdf
सामाजिक सुरक्षा लगत स्थान्तरण फारम २०७८।७९ 01/06/2022 - 10:56 PDF icon लगत स्थान्त।ण.pdf
अाबेदन फाराम ७६/७७ 08/10/2020 - 13:36 PDF icon अाबेदन फाराम.pdf, PDF icon प्रबेश पत्र.pdf
बैक खाता छाेरीकाे सुरक्षा जीवन भरीकाेे कार्यक्रमकाे अाबेदन फर्म ७६/७७ 01/03/2020 - 10:29 PDF icon छाेरी सुरक्षा अाबेदन फर्म.pdf
सम्पती तथा भूमिकर बिबरण दाखिला फाराम ७५/७६ 10/17/2019 - 13:33 PDF icon सम्पती तथा भूमिकर बिबरण दाखिला फाराम.pdf
योजना सम्झौता फाराम आ.ब. २०७५।०७६ ७५/७६ 02/18/2019 - 14:00 PDF icon योजना संझौता फाराम.pdf
सहकारी दर्ता आबेदन फाराम ७५/७६ 02/18/2019 - 12:31 PDF icon सहकारी दर्ता आबेदन.pdf