FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थीक बर्ष २०७९।०८०को नीति बजेट तथा कार्यक्रम

२०७८।७९ 01/20/2023 - 11:22 PDF icon आर्थीक बर्ष ०७९.।०८० को नीति तथा बजेट कार्यक्रम_compressed (1).pdf

निति कार्यक्रम तथा बजेट अा ब २०७९।८०

७९-८० 06/27/2022 - 15:48 PDF icon निति तथा कार्याकम २०७९।८०.pdf

२०७८।०७९ निति बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/27/2021 - 11:47 PDF icon Chaukune_final 2078 budjet .pdf

2077/2078 बजेट

७७/७८ 11/03/2020 - 08:04 PDF icon asd.pdf

चाैकुने गाउँपालिका नीति बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/17/2020 - 18:23 PDF icon निति बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

बजेट पुस्तिका २०७६।०७७

७६/७७ 12/03/2019 - 11:27 PDF icon Chaukune final 455 (1).pdf

अा ब २०७६।०७७ मा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम

७६/७७ 11/16/2019 - 17:15 PDF icon sasarta.pdf

अा ब २०७६।०७७ वडा कार्यालय अन्तर्गतकाे बजेट तथा कार्याक्रम

७६/७७ 11/16/2019 - 17:14 PDF icon chaukune ward budget.pdf

अा ब २०७६।०७७ उद्योग ,बाणिज्य,पर्यटन ,सहकारी अन्तर्गतकाे बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/16/2019 - 17:13 PDF icon उद्योग ,बाणिज्य,पर्यटन ,सहकारी.pdf

अा ब २०७६।०७७ संस्कृति प्रवद्र्धन, लैगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण अन्तर्गतकाे बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 11/16/2019 - 17:11 PDF icon चाैकुने गाउँपालिका - संस्कृति प्रवद्र्धन, लैगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण.pdf

Pages