FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
35% (41 votes)
ठिकै छ ।
15% (18 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
50% (58 votes)
Total votes: 117