FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विपद् व्यवस्थापन समितिको सम्पर्क व्यक्ति सम्बन्धमा

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सम्पर्क व्यक्ति कम्प्यूटर अपरेटर श्री पदम राज शर्मा (सम्पर्क नं. ९८४८३७६२१२) लाई तोकिएको छ । 

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि कक्षा १ - १० मा चौकुने गाउपालिका अन्तरगत देहायका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई भर्ना भए पछि पाठ्यपुस्तक खरिद गरी निःशुल्क रुपमा उपलव्ध गराउन देहाय बमोजिमको अनुदान सम्वन्धित विद्यालयको खातामा निकासा दिई सकिएकोले सम्वन्धित विद्यालयहरुले समयमा नै पुस्तक

Pages