FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
43% (20 votes)
ठिकै छ ।
26% (12 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
30% (14 votes)
Total votes: 46