FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
44% (22 votes)
ठिकै छ ।
26% (13 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
30% (15 votes)
Total votes: 50