FAQs Complain Problems

गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
42% (22 votes)
ठिकै छ ।
25% (13 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
34% (18 votes)
Total votes: 53