गाउँपालिकाको कार्यशैलीबाट तपाइ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट छु ।
100% (2 votes)
ठिकै छ ।
0% (0 votes)
सन्तुष्ट छैन ।
0% (0 votes)
Total votes: 2