FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ७५/७६ 12/25/2018 - 09:31 PDF icon गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
चौकुने गाउँपालिकाको निर्माण व्यवसाय नियमावली ७५/७६ 12/25/2018 - 09:29 PDF icon निर्माणा व्यवसायी नियमावली.pdf
गाउँपालिकाको पूर्वाधार ब्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन ७५/७६ 12/25/2018 - 09:28 PDF icon निर्माणव्यवशाय एेन (1).pdf
चौकुने गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 11/02/2018 - 14:09 PDF icon नियमवली २.pdf
“चौकुने गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण ( कार्यविधि) सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली, २०७४” ७४/७५ 11/02/2018 - 14:07 PDF icon नियमवली १.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 11/02/2018 - 13:59 PDF icon कार्यिबिधी २.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/02/2018 - 13:57 PDF icon कार्यिबिधी १.pdf
आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ बजेट बक्तव्य ७७/७८ 08/16/2018 - 19:28 PDF icon Final budget speech of chaukune gaupalika.pdf
अार्थिक एेन २०७५।७६ ७५/७६ 08/16/2018 - 12:08 PDF icon aarthik aain.pdf