FAQs Complain Problems

बिबाहा दर्ता

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेमा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वड कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१ दुलाहा दुलहिकाे बाबु/ अामाकाे नागरिकता प्रमाण
२ दुलाहा दुलहिका नागरिकता प्रमाणपत्र
३ दुलाहा दुलहीकाे फाेटाे

४  ३ पुस्ते जानकारी

नमुना फाराम तथा अन्य: