FAQs Complain Problems

बसाइ सराइ दर्ता

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१ सुचककाे नागरिकता प्रमाणपत्र
२ परिवार सदस्यहरुकाे नागरिकता प्रमाणपत्र
३ जग्गाधनी प्रमाणपत्र
४ नागरिकता नभएका परिवार सदस्यहरुकाे हकमा जन्मदर्ताकाे प्रमाणपत्र

नमुना फाराम तथा अन्य: