FAQs Complain Problems

सम्बन्ध बिच्छेद

लाग्ने समय: 
प्रमाणपत्र पुगेमा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिब
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१ पति/पत्नी दुवैकाे नागरिकता प्रमाण पत्र
२ अदालतबाट सम्वन्ध बिच्छेद भएकाे फैसलाकाे प्रमाणित प्रतिलिपि
३ सुचककाे नागरिकता प्रमाणप

नमुना फाराम तथा अन्य: